Audi R8 - White to Lime Green -
Default Yacht Wraps Dubai logo