BMW 3 series - Black to Pearl White -
Default Yacht Wraps Dubai logo